[zaloguj się]

[DZIEWANKA sb f

Fleksja

N sg dziewanka.

stp, Cn brak.

bot. Verbascum blattaria L.; dziewanna rdzawa, mszyca:
Szereg: »mszyca, dziewanka«: BLATARIA, SPECIES Verbasci. Mſzycá, Dźiewánká. UrzędowHerb 55a (Linde s.v. dziewanna).

Synonim: mszyca.]

SB