[zaloguj się]

[DZIEWCZYN ai

Fleksja

D sg m dzi(e)wczyn(e)mu.

stp notuje, Cn brak.

Przymiotnik dzierżawczy oddziewka” ‘panna: Tedy da (on) mąſz/ ktory ſpał znią/ oycowi dziewcżynemu [puellae patri] pięcdzieſiąt śrebrnikow y będzie iey mężem iże ią zelżył BudBib Deut 22/29 (Linde s.v. dziewczyni).

Cf DZIEWCZY, DZIEWCZYŃSKI, DZIEWECZCZYN]

SB