[zaloguj się]

DZIURAWISTY (1) ai

Fleksja

N sg m dziurawisty.

stp, Cn, Linde brak.

Pełny dziur, podziurawiony: Foraminosus, Dziuráwiſty/ Lochowáty. Mącz 134d.

Synonim: lochowaty.

Cf DZIURAWY, DZIURKAWY, DZIURKOWATY

KN