[zaloguj się]

[DZIWADŁO sb n

Fleksja

N sg dziwådło.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Coś, co zadziwia, co zwraca na siebie uwagę; monstrum, potwór: S ktorego piſmá Apoſtolſkiego obacżamy to/iże Koſcioł ſwięty ma pewną y iedyną głowę/ nie dwie/ nie trzy/ bo tho iuż byłoby dziwadło nie ćiáło doſkonáłe GilKat 260 (Linde).

Cf 1. DZIW]

KCh