[zaloguj się]
DZIWO  stp; Cn brak, Linde XVII(XVIII) ‒ XVIII w.

Cf 1. DZIW