[zaloguj się]

[DZIWOKI ai

Fleksja

N pl m an dziwocy.

stp notuje, Cn brak, Linde także XVII w.

Dziki, nieoswojony: Oſłow ieſt rodzay dwoiáki iedni dźiwocy ktore zową łośi/ rodzą śię w Likáoniey Frygiey bárzo w mnoſtwie/ drugi rodzay ſwoyſki iácy ſą poſpolićie we Włoſzech Cresc 1571 546 (Linde).

Cf DZIKI, DZIWY]]

FP