[zaloguj się]

DZWONKOWY (2) ai

dzwonkowy (1), zwonkowy (1); dzwonkowy SienLek; zwonkowy Mącz.

Oba o jasne.

Fleksja
sg
f G n Gdzwonkowégo
Azwonkową A

sg f A zwonkową (1).n G dzwonkowégo (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Przymiotnik oddzwonek” ‘przyrząd metalowy w kształcie małego dzwonu (1): Helxine, Latine convolvulus, herba, Zwoniſzczek/ bo ma formę zwonkową. Mącz I54c.
2. Przymiotnik od bot. „dzwonek” ‘Hyperico (1) : Oley od powietrza bárzo dobry: Weźmi kwiećia Dzwonkowégo garść/ Chebdowégo dwie gárśći SienLek 160.

BC