[zaloguj się]

DZWONOWY (7) ai

dzwonowy (3), zwonowy (4); dzwonowy BielKron, GrzegRóżn, RejZwierc; zwonowy Mymer1, BartBydg (3).

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
mNdzwonowy nNdzwonow(e)

sg m N dzwonowy (2).A dzwonowy (1).I dzwonowym (1).n N dzwonow(e) (3).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Przymiotnik oddzwon” ‘przedmiot metalowy w kształcie kielicha z zawieszonym wewnątrz drążkiem (7): Przyſzedł w roſpácż Woiewodá/ obieſił ſie ná dzwonnicy zá powroz dzwonowy tey nocy. BielKron 353v; GrzegRóżn Ev.
Przysłowie: Bo ácżći wſzytko iáko powiedáią z brzękiem dzwonowym przemija/ ále wżdy ſławá dobra nigdy zá dzwonem nie biega RejZwierc 161v.
Wyrażenia: »serce zwonowe« = rophałum Mymer1, BartBydg; maleus seu cor campanae BartBydg (3): Mymer1 8; Rophalum, sercze zvonove BartBydg 133; rophalum, maleus seu cor campanae, syercze zvonove BartBydg 133b.

»zwonowy wał« (1): Impendiculum, zwonovi val BartBydg 72b.

BC