[zaloguj się]

[DZWONYSZEK sb m

dzwonyszek, zwonyszek.

Fleksja
sg pl
N dzwonyszek
G zwonyszk(o)w

sg N dzwonyszek.pl G zwonyszk(o)w.

stp brak, Cn s. v. dzwonek, Linde XVIII w.

Dem. oddzwon”; dzwonek; tutaj jako element stroju kapłańskiego; aeramentum sonorum manuale, campanula (vulgo), campanulum aes, tintinnabulum, tintinnaculum Cn: [u dołu szaty Aarona] nawyvzeſz wpoſrzodek ſwonyſzkow [mixtis in medio tintinnabulis Ex 28/33] TomZbrudzBrul 212.
Szereg: »dzwonyszek, cymbaliczek«: tak aby dzvonÿſzek cimbaliczek ſlothi był [Ita ut tintinnabulum sit aureum Ex 28/34] TomZbrudzBrul 212.

Synonim: cymbaliczek.

Cf [DZWONUSZEK], ZWONCZEK, ZWONECZEK, ZWONYSZCZEK]]

MK