[zaloguj się]

DŹWIGANIE (2) sb n

Fleksja

G sg dźwiganiå (2).

stp, Cn notuje, Linde XVII w. s.v. dźwigać.

Przenoszenie ciężaru; baiulatio Cn (2): to lekarſtwo pożytecżne ieſt/ [...] yteż zemdlonym od cięſzkiey pracze/ od dziwigania cięſzkiego przerwanym. FalZioł I 113d; iż tu nie máło biegánia/ dźwigánia/ pracey/ ći vbodzy ludzye s thym nędznym cżłowiekiem páráliżem záráżonym mieć muſieli/ ták iáko Lukaſz s. piſze/ iż áż przez piętro domowe muſieli go ſpuśćić z gori przed oblicżność Páńfką RejPos 233.

Synonim: podnoszenie.

Cf DŹWIGAĆ

KN