[zaloguj się]

DŹWIGNION (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg m (praed) dźwigni(o)n.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: dźwigniony.

Naprawiony, odnowiony, przywrócony do pierwotnego stanu:
Szereg: »dźwignion i z nowu postawion«: á práwie vpádły wiek náſz tho nam iáwnie pokázuie/ że on iednoprzez Philozophy/ Krole/ dźwignion y z nowu poſtáwion być żadną iną miárą nie może. OrzRozm A2v.

Cf DŹWIGNĄĆ

KN