[zaloguj się]

[EBOROWY ai

Fleksja

L pl eb(o)rowych.

stp: eburowy, aborowy, Cn, Linde brak.

Zrobiony z kości słoniowej: y pośiadł ſzáty/ ſługi/ wozy/ złote kubki/ y ſtoły ná nogách Eborowych LucSamosKur B4v.

Synonimy: elefantowy, słoniowy.

Cf EBURNOWY]

MB