[zaloguj się]

ELEFANTOWY (6) ai

elefantowy (3), elefantow (2), elefantowy a. elefantow (1); elefantowy Mącz (2); elefantow KlonŻal; elefantowy: elefantow Calep (1 : 1).

-ph- (5), -f- (1).

Pierwsze e duże albo z tekstów nie oznaczających é; drugie e oraz a jasne; w formach złożonych o jasne, w formach niezłożonych prawdopodobnie pochylone.

Fleksja
sg
mNelefantowy, elefantów fN
G Gelefantow(e)j
pl
G elefantowych
inne formy
sg A - elefantowę

sg m N elefantowy (2), elefantów (1); elefantowy Mącz, elefantowy : elefantów Calep (1 : 1),f G elefantow(e)j (1).A elefantowę (1).pl G elefantowych (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Przymiotnik od „elefant” ‘słoń’: należący do słonia (4): [Smok afrykański] Chce krwie Elephántowey z przyrodzenia chłodney. KlonWor 75.
Wyrażenia: »elefantowe kości« (1): Curulis, Stolec z Elephántowych kośćy á zwłaſzczá z zębów Mącz 74a.

»nos elefantow(y)« = trąba słonia; proboscis, promuscis Calep (2): Proboscis ‒ Nos elephantowy Calep 850a; Promuscis – Alos [lege: Nos] elefantow. Calep 859b.

2. Przymiotnik odelefant” ‘kość słoniowazrobiony z kośći słoniowej; eboreus Mącz (2): Eboreus, Elephantowy/ To yeſt co z Elephantu yeſt. Mącz 98d.
Wyrażenie: »elefantowa brona« = brama z kośći słoniowej, wiodąca do Hadesu (1): Bo kto zá Elephántowę zaydźie tám raz bronę/ Nie wroci ſię ná tę ſtronę. KlonŻal C3.

Synonimy. 1. słoniowy, wsłoniowy; 2. eburnowy.

TG