[zaloguj się]

EFA (32) sb f i n

f (19), n (12), f a. n (1); f BudBib (19); n BibRadz (12), f a. n Leop.

-f- (31), -ff- (1).

Teksty nie oznaczają é, a jasne.

Fleksja
sg
N efa
G efy, efa
A efę
inne sg N, I, L - efa; du N (cum nm) - efie

N sg efa (14); w innych przypadkach: decl (11), indecl (7); decl Leop, BudBib (10); indecl BibRadz (7). sg N (14), I (1), L (1) efa.G efy (8) Leop, BudBib (7), efa BibRadz (5).A efę (2).du N (cum nm) efie (1) BudBib I 334a marg.

stp: efi, Cn, Linde brak.

Główna miara ciał sypkich u Izraelitów zawierająca około 36 litrów (z hebrajskiego ephi); mensura aridorum, modius PolAnt [korca sędomierskiego połowica, połkorca sędomierskie, garcy 12ephi mensura aridorum apud Hebraeos Cn] (32): Gedeon zgothował koźiełká z ſtádá/ y przáſne chleby z Efá mąki BibRadz Iudic 6/19; Wagá ſpráwiedliwa y Efá fpráwiedliwe/ tákże y Bath niech będźie ſpráwiedliwy BibRadz Ez 45/10, k. I 138c, 443b, Ez 45/11, 1.Mich 6/10 (8); Kámień á kámień/ korzec á korzec obrzydłośćią (ieſt) Iehowie to oboie. (marg) w Hiwreyſkim Efá y Efá/ to ieſt dwie Efie/ Efá lepak ieſt miárá wktorą ſię ſypało ták wiele iáko w 432/ ſkorupin iáiowych. (‒) BudBib Prov 20/10; Szale fpráwiedliwe y Efá ſpráwiedliwa y bat ſpráwiedliwy niech będzie v wás. BudBib Ez 45/10; datek ktory dáwác będźiećie/ ſzoſtą cżęśc Efy z chomerá pſzenice/ ſzoſtą też cżęśc efy z chomerá ięcżmieniu. BudBib Ez 45/13, I 147b, 434a [2 r.], Ez 45/11, 24 [3 r.].

efa czego (10): Leop Lev 14/10; przywiodłá ie z ſobą ze trzemi Cielcy/ z iednem Efá mąki BibRadz 1.Reg 1/24, Num 15/4, 9; wymłociłá co zebráłá/ y było iákmiarz efa ięcżmieniá. BudBib Ruth 2/17, Ex 29/40, Lev 6/19, 14/10, 21.

Synonim: korzec.

AK