[zaloguj się]
EFESKI  cf KOŚCIOŁ »kościoł efeski«, ZBOR »zbor efeski«