[zaloguj się]

EGZAUTORACYJA (4) sb f

Fleksja

N sg egzåutoracyjå.

stp, Cn, Linde brak.

Degradacja, złożenie z urzędu [kogo]: Exautorátia Száfárzów w mocy iest Podſkárbiégo. SarnStat 419.

Synonim: degradacyja.

Cf EGZAUTOROWANIE

MB