[zaloguj się]

EGZAUTOROWANIE (1) sb n

Fleksja

L sg egzåutorowaniu.

stp., Cn, Linde brak.

Degradowanie, składanie z urzędu [exauctorarewypowiedzieć komu jurgielt, też wypuścić z ślubu albo z przyrzeczenia Mącz 20c; exauctoroz przysięgi wypuszczam, odpuszczenie daję Calep; degradowaćexauctorare aliquem; wytrębować; wytrąbić żołnierzaexauctorare milites Cn] [kogo]: Trzećia [jurysdycyja podkomorzego zamyka się] w poenowániu odpornych, y exauthorowániu ſzáfárzów złych. SarnStat 412.

Synonim: degradacyja.

Cf EGZAUTORACYJA

MB