[zaloguj się]

EGZORCYZM (14) sb m

Zawsze ex-;-cy- (8), -ci- (6); -zm (8); -sm (6); najczęstszy zapis: Exorcyzm (6).

Teksty nie oznaczają e oraz ó.

Fleksja
sg pl
N egzorcyzm egzorcyzmy
G egzorcyzm(o)w
A egzorcyzmy
I egzorcyzmami
L egzorcyzmi(e)ch

sg N egzorcyzm (1).pl N egzorcyzmy (5).G egzorcyzm(o)w (2).A egzorcyzmy (4).I egzorcyzmami (1).L egzorcyzmi(e)ch (1).

stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

Zaklinanie [exorcismuszaklęcie Calep; poprzysiężenie, poprzysięgowanieexorcismus Cn] (14): [Salomon] Wymyſlił też záklinánie/ zową Exorcyzm/ ktorym cżárty wypądzáli Zydowie/ y niemocy goili przez zyołá y káráktery. BielKron 79.
a. Obrzęd religijny polegający na zaklinaniu i wypędzaniu czarta z ludzi i przedmiotów opętanych, także modlitwy związane z tym obrzędem [exorcismuspoprzysiężenie, zaklęcie diabelstwa Mącz 111b; zaklinanie czartaexorcismus, exorcizatio Cn] [w pl] (13): BielKron 212; A że ná Krzćie przydawáno Exorcizmy/ świádkowie ſą WujJud 168v, Mmv; WujJudConf 168; SkarŻyw 91; Skąd widziemy/ iż Exorcyzmy kośćielne ſą z piſmem świętym zgodne: ktore do imieniá Páná Ieſuſowego przydawáią poſty y modlitwy rozliczne/ ná wygnánie czártow. WujNT 72, 72 marg, 152, 232, Yyyyy3.
Szeregi: »modlitwy i egzorcyzmy« (2): [mniszy] mowili długo Modlitwy y Exorcyſmy nád kámycżki BielKron 420v [idem] WerGośc 218.

»egzorcyzmy abo zaklinanie czarnoksięskie« (1): Tákli też reliquiámi Papieſkimi y exorcizmámi ábo záklinánim Cżárnokśięſkim cżárty wyganiáli? CzechEp 363.

Synonimy: poprzysięgiewanie, poprzysiężenie, zaklęcie, zaklinanie.

TG