[zaloguj się]

[EGZORCYZMOWANY part praet pass pf

Tekst nie oznacza é oraz ó; a jasne.

Fleksja
sg
mN nNegzorcyzmowan(e)
Iegzorcyzmowanym I

sg m I egzorcyzmowanym.n N egzorcyzmowan(e).

stp, Cn brak.

Poświęcony celem usunięcia spod wpływu złego ducha: oley ábo krzyżmo exorcyzmowáne [...] táką moc ma: iż nie tylo goráiące grzechow oſtátki cżyśći/ ále też y dyabły odpądza. SkarŻyw 1585 259 [idem SkarŻyw 278: egzorcyzowáne], 259 (Linde s.v. exorcyzmować).

Cf EGZORCYZOWANY]

TG