[zaloguj się]

EGZORCYZOWANY (2) part praet pass pf

Tekst nie oznacza é oraz ó; a jasne.

Fleksja
sg
mN nNegzorcyzowan(e)
Iegzorcyzowanym I

sg m I egzorcyzowanym (1).n N egzorcyzowan(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Poświęcony celem usunięcia spod wpływu złego ducha [exorcizopoprzysięgam, zaklinam Mącz 111b; exorcisozaklinam Calep; zaklinam czartaexorcisso Cn] (2): byliśćie [przy Chrzcie św.] mázáni oleiem exorcyzowánym (to ieſt poświęconym/ y nád ktorym ſzátáńſkie wyklinánie było) SkarŻyw 278 [idem SkarŻyw 1585, 259: egzorcyzmowánym], 278.

Cf [EGZORCYZMOWANY]

TG