[zaloguj się]

EGZYSTENCYJA (2) sb f

Fleksja

A sg egzyst(e)ncyją (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Znaczenia
fil.Byt, istnienie [existentiabytność BartBydg; bytność rzeczy wszelakiej na świecie; zachowanie każdej rzeczy przy istocie, którą wzięła przez stworzenie abo rodzenieexsistentia Cn] (2): ALe Iſtność iuż iákoby dwie rzecżj zda ſie w ſobie zámykáć/ y Náturę onę wiecżną y oneyże Nátury iednę exiſtencią/ ſtan álbo iſtność ſpolną. SarnUzn B5v.
Szereg: »egzystencyja albo istność« (1): Bo nie to ieſt iednoiſtotny iáko oni dzierżą/ gdy ich dwá ſą ſobie podobni/ álbo iednácy/ ále gdy trzy perſony ſchodzą ſie w iednę exiſtencią álbo Iſtność. SarnUzn H4.

Synonimy: bytność, istność.

AK