[zaloguj się]

EKSCEPTA (4) sb pl t

Zawsze ex-.

Oba e oraz a jasne.

Fleksja
sg pl
N ekscepta
L eksceptach

N ekscepta (1).L eksceptach (3) [w tym: skrót (2)].

stp, Cn, Linde brak.

praw. Przepisy prawa mazowieckiego, ktore moc prawną utrzymały mimo rozciągnięcia na Mazowsze przez Batorego w 1576 r. zasad koronnego prawa ziemskiego [exceptuswyjęty też przyjęty Mącz 35d; osobny, odłączony od drugich, wyjęty od czegoexceptus Cn] (4):
Wyrażenie: »ekscepta zwyczajow mazowieckich« (1): PATRICIDIVM. Rok v Królá albo Stároſty, śmierćią hániebną káráć. (marg) 1576. List 174. ſtá. 23. w Excep. zwyczáiów Mazowie. (‒) SarnStat 587.
Zestawienie: »ekscepta mazowieckie« (3): Exceptá Mázowieckię [strona] 1155. [na wskazanej stronie tekstu: ZWYCZAIE WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO, Z ſtárego Státutu/ przyſtáwáiąc do práwá Koronnego/ wyięte/ y zoſtáwione na Seymie Wálnym Torunſkim] SarnStat 1308. Cf »ekscepta a zwyczaje mazowieckie«.
Szeregi »ekscepta a zwyczaje mazowieckie« (2): O czynieniu gránic. (marg) w Exceptách á zwyczá. Mázowieckich. Liſt. (‒) SarnStat 472, 622 marg.

Cf EKSCEPCYJA

AK