[zaloguj się]

EKSCYPOWAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 pl praes ekscypują.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Zwalniać od obowiązku [excipiowyjmuję. Ut excipio te ab hoc onereczynię cię wolnego, wyjmuję cię od tego obwiązania, albo posłuszeństwα Mącz 35d; – wejmuję, biorę Calep; wybijam się z prawa; wyjmuję co z liczby z kontraktu, nie policzam; wyzwalam kogo od czego, wymujęexcipio Cn] [kogo]: Káſztelani na Séymikach, któré vprzédzáią Ruſzenié poſpolité, máią niemocnych rewidowáć. [...] Item, tych co ná ſtudium iádą excipuią. SarnStat 302.

Synonimy: wybijać, wyjmować, wyzwalać.

Cf EKSCYPOWANY

AK