[zaloguj się]

EKSCYPOWANY (2) part praet pass impf

e, o oraz a jasne.

Fleksja
pl
N subst ekscypowané
G ekscypowanych

pl N subst ekscypowané (1).G ekscypowanych (1).

stp, Cn, Linde brak.

Wyjątkowy, zastrzeżony; tutaj o zastrzeżonych przez szlachtę mazowiecką artykułach prawnych tzw. eksceptach mazowieckich (2):
Wyrażenia: »artykuły ekscypowane« = ekscepta mazowieckie (1): Któré to Artykuły/ excipowáné dla ſkrócenia czáſu niemogły bydź rewidowáné. SarnStat 1147.

»zwyczaje ekscypowane« = ekscepta mazowieckie (1): Przeto ná Séymie przyſzłym rewidowáné bydź máią. Wſzákoż y do téy rewiziiéy/ tychto zwyczáiów excipowánych vżywáć máią. SarnStat 1147.

Cf EKSCYPOWAĆ

AK