[zaloguj się]

ELOKWENCYJA (1) sb f

Fleksja

G sg elokwencyj(e)j.

stp, Cn, Linde brak.

Wymowa, krasomowstwo, retoryka [eloquentiawymowa Mącz 197c; ‒ wymowność Calep; krasomostwo, krasomowska nauka; mowność, skłonność abo łacność do mówienia; wymowa, wymownośćeloquentia Cn]: [Prometheus] iáko prżykowány/ zá powodem Merkuryuſzá/ ktory ieſt Bogiem náuk y eloquentiey GórnRozm N3v.

Synonimy: krasomowstwo, mowność, wymowa, wymowność.

TG