[zaloguj się]

ERYGOWAĆ (1) pf

Fleksja

inf erygować.

stp, Cn, Linde brak.

Utworzyć, założyć, tu: zbudować, wznieść [erigopodnoszę Mącz 350c, Calep; – prosto postawiam Mącz 350c; – wywyższam, stawiam Calep; podnoszę coerigo Cn] [co]: zá przyſtoyną ſie nam rzecz zdáło Kollegium miánowáć/ obráć/ poſtánowić/ záſádźić/ ordynowáć/ y erigowáć [erigendum JanStat 216]: y iuż tym Liſtem teráznieyſzym záſadzamy/ poſtánawiamy na wieczne czáſy. SarnStat 196.

Synonimy: fundować, wznieść, założyć.

Cf ERYGOWANY

AK