[zaloguj się]

ERYGOWANY (1) part praet pass

Fleksja

N pl subst erygowan(e).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Wzniesiony: Pliniuſz o onych Obeliſzkách Egipſkich/ zowąc ie Portentoſae magnitudinis, piſze/ ktore na Grobách Krolow y ludźi zacnych erigowáne były. WysKaz 43.

Synonimy: wzniesiony, założony.

Cf ERYGOWAĆ

AK