[zaloguj się]
ETYJOPITAŃSKI  cf KOŚCIOŁ »kościoł etyjopitański«