[zaloguj się]
ETYJOPSKI  cf JĘZYK »język etyjopski«