[zaloguj się]

EUFORBIJUM (6)

euforbijum n indecl (6), [euforbija f].

-f- (5), -ph- (1).

Teksty nie oznaczają é oraz ó.

sg N euſorbijum (5).[G euforbijéj].(lat.) G sg euforbii (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: euforbia.

bot. Euforbia resinifera Berg. (Rost); wilczomlecz, tutaj sok z tego ziela [mlecznik ziele euphorbium, euphorbia Cn] (6): EVforbium: wykłada ſie dobrze iżeby ſie go warował: Ieſt iedno gumi iakoby ſmoła z drzewa ktore roſcie w Indijej [...] Ieſt ciepłe y ſuche w cżwartym ſtopniu/ A dla thego wſzytki Gummata w gorączoſci przyrodzoney przęwyſzſza/ woniey barzo oſtrey á moczniey. FalZioł III [3]2v; Samo Euforbium ieſth kliy barzo oſtry á gorączy/ tak iż gdyby go cżłowiekhowi dał [...] O ſmierć go przyprawi/ ale z inſzemi rzecżami dane Euforbium iako ſą piłuły w aptecze/ tedy cżiſcią z ciała cżłowiecżego [...] flegmę y kolerę. FalZioł III 4a, [32]v, ; SienLek 57; [Druga máśc [...] bárzo pomaga podágrze Fráncowátéy [...] Rp. Sálétry/ ſoli oczkowátéy/ ołowu vpalonégo/ Euphorbiiéy po dwu dragm. UrzędowHerb 400a.]

Synonim: mlecznik.

TG