[zaloguj się]

EUNOMIJAN (7) sb m

eunomijan (6), ewnomijan (1); eunomijan KromRozm I, KromRozm II (2), WujJud (3), ewnomijan CzechEp.

e prawdopodobnie jasne; o jasne (tak w eunomijanow), a pochylone.

Fleksja
sg pl
N eunomijan eunomijåni
I eunomijåny
V ewnomijånie

sg N eunomijan (1).V ewnomijånie (1).pl N eunomijåni (3).I eunomijåny (2).

stp, Cn, Linde brak.

Członek sekty odłamu arian, założonej przez Eunomiusza z Cyzyku (IV w. n. e.) (7): Tymći Aryani/ Eunomiani/ y Mácedoniani káczerze ſtárzy błędu ſwego bronili.KromRozm I L4v; KromRozm II q4v, r2; Luter Eunomian. WujJud Mm5, 102, L15; Ty záśię Ewnomianie/ coż mowiſz/ iż ſyn oycu nie ieſt podobny? CzechEp 180.

TG