[zaloguj się]

EUROAKWILO (1) sb m

Fleksja

N sg euroakwilo.

stp, Cn, Linde brak.

Wiatr północno-wschodni [wiatr północnemu poboczny ku wschodowi, wschodopółnocnyeuroaquilo Cn]: Lecz nie długo Potym przypadł nań wiátr gwałtowny/ ktory zowią Euroaquilo [euroaguilo] (marg) Euroklidon. G. wſchodopułnocny. (‒) WujNT Act 27/14.

Cf EUROKLIDON

AK