[zaloguj się]

EUROKLIDON (1) sb m

euroklidon, [ewroklidon].

Fleksja

N sg euroklid(o)n.

stp, Cn, Linde brak.

Wiatr północno-wschodni; Euroklidon PolAnt: WujNT 502 marg; [Lecż nie długo potym powſtał przećiw niey wiátr burzliwy ktory zową Ewroklidon. BudNT Act 27/14 [idem] BudBib Act 27/14.]

Cf EUROAKWILO

FP