[zaloguj się]

EWANJELIKOWSKI (2) ai

Zawsze -nge-.

jasneoba e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w ewanjelik i w -owski).

Fleksja
sg
mNewanjelikowski fNewanjelikowskå
pl
N subst ewanjelikowski(e)
G ewangelikowskich
A subst ewangelikowski(e)

sg [m N ewanjelikowski.] ◊ f N ewanjelikowskå (2). ◊ [pl N subst ewanjelikowski(e). ◊ G ewangelikowskich. ◊ A subst ewangelikowski(e).]  

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odewanjelik” ‘zwolennik reformacji (2)[Drugi tudźieſz Ewángelikowſki fałſz/ gdy támże piszą [...] JungaRozwiąz 166A co ſię tknie dowodow Ewángelikowſkich: Páweł ś. [...] opowieda/ że [...] JungaRozwiąz 45; Wymyſły to Ewángelikowſkie. JungaRozwiąz 141, C, 179.]
Wyrażenie: »wolność ewanjelikowska« (2): Tákći czynią ſektarze czáſow náſzych: ktorzy pod zaſłoną Ewángelickiey wolnośći/ niechcą być przełożonym duchownym y świeckim poſłuſzni (marg) Wolność Ewángelikowska. (‒) WujNT 801 [idem] Cccccc4.

Cf EWANJELICKI, EWANJELIJSKI

MB, PP