[zaloguj się]

ABENTAIR (2) sb m

abentair(1), obentajer (1); abentair RejZwierz; obentajer KrowObr.

Nagłosowe a pisane dużą literą, prawdopodobnie pochylone; drugie a jasne.

Fleksja
sg pl
N obentajery
A åbentair

sg A åbentair (1).pl N obentajery (1).

stp, Cn, Linde brak.

Awanturyn, kamień mieniący się, półszlachetny (2): Bo nie wſzytkoć to Szmárag/ co ſie tám zyeleni/ Naydzyeſz y Abentáir/ co wnet fárbę zmieni. RejZwierz 55.
Przen: rzecz fałszywa (1): Darmo y ony kreſláne krzyże/ ktore tzynićie rękomá nád wodą/ nád chlebem [...] Abowiem ty krzyże nie ſą krzyże właſne Páná Kryſtuſowe/ ále ſą prawdziwego krzyżá obentháiery/ od Dijabłá ſmyſlone KrowObr 239.

KK