[zaloguj się]

ABIB (4) sb m

abib(1), awiw(3); abib BibRadz; awiw BudBib (3).

Pisane dużą literą; prawdopodobnie a jasne.

Fleksja
sg
N awiw
G abib, awiwa

sg N awiw (1).G abib (1) BibRadz, awiwa BudBib (2).

stp, Cn, Linde brak.

Nazwa pierwszego miesiąca w kalendarzu żydowskim (4):
Zestawienie: »miesiąc abib; abib miesiąc« mensis novorum Vulg (3 : 1): Swięto Przáſriikow [...] święććie mieſiącá Abib [WujBib miesiąca nowych] BibRadzEx 23/15; boś mieſiącá Awiwá [mensis Abib primitivorum] wyſzedł z Micraimá. BudBib Ex 34/18; Awiw mieſiąc/ my iy zowiemy kwietniem. BudBib I 49v marg, Ex 34/18.

WG