[zaloguj się]

[FAJN sb m

Fleksja

I sg f(a)jn(e)m.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: fejn.

Metal szlachetny wysokiej próby:
Zestawienie: »złoto fajn«: na szczyciech [domu] są miedziane foremne gałki pozłocone złotem fajnem LustrWpol 84.

Synonim: fajngolt.]

MK