[zaloguj się]

ABOJEM (1) Cn

stp notuje, Cn, Linde brak.

W związku wypowiedzeń luźno nawiązanych wprowadzα wypowiedzenie wyjaśniająee treść poprzedniego: Nye przisluſza abi livdzie Ziemie waschey [...] livdzem naschim ſzkodi czinyly abi takowy bily karany nyedzywno. aboyem wkaſdey Zyemy takowich wiſtepnich livdzy doſſicz biwa Ale to yeſt naſcha przyasn ſwamy, abi takowy miedzi namy Zly lyvdzie niebily. LibLeg 10/94.

Cf ABOCIEM, ABOWIEM

AK