[zaloguj się]

ABORSUS (2) sb m

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja
sg
N aborsus
G aborsu

sg N aborsus (1).G aborsu (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
lek. Poronienie [aborsus idem quod abortus, pomiot, porzucenie, martwego dziecięcia urodzenie, też wyprocie Mącz 269a; abortusmartwe urodzenie Calep 7a; Poronienie płodu, porzucenie, martwego porodzenie, aborsus fit circa conceptionem, abortus circa tempus pariendi Cn] (2): Dzieſiąta przycżyna cięſzkoſci przy rodzeniu bywa dla Aborſu, to ieſt porzuczenia/ ktore bywa cżwartego albo piątego kxiężycza od pocżęcia [...] za cięſzką przyczyną taki Aborſus/ to ieſt porzuczenie: bywa FalZioł V 17d.

Synonimy: pomiot, porzucenie.

MK