[zaloguj się]

FARBARZ (1) sb m

Fleksja

N sg farbårz.

stp, Cn brak, Linde: farbiarz bez cytatu.

Rzemieślnik barwiący tkaniny: Crocota, Pánieńska ſzátá/ żółtey fárby [...]. Crocotularius et crocotarius, Fárbarz tákowego odzienia Mącz 69b.

Cf FARBIERZ

IM