[zaloguj się]

[FASULEC sb m

fasulec, fasolec a. fasolc.

Teksty nie oznaczają pochyleń.

Fleksja
sg
N fasulec
G fasolcu

sg N fasulec.G fasolcu.

stp, Cn, Linde brak.

Drzewo klepkowe (z niem. Fassholz): 1555. 15. IV. Andreas Konarzewski f[amulus] d[omini] Johannis de Tharnow castellani Cracoviensis [...] 82 [centa] vanczos, klepki, fassulec [... ] 19. V. Dominicus Lipienski de d[istrictu] Camenecensi 60 [centa] vanczos, klepki, ligna RegThel 1555/395; od zachcziku klepek i faszolczu nie więcej ale po 12 gr. lit. MetrKor 119/399v (ekscerpt J. Wiśniewskiego).]

MK