[zaloguj się]

ABREWIATURA (1) sb f

Fleksja

I sg abrewiaturą.

stp, Cn, Linde brak.

Skrót [abrewiacyjaabbreviatio, vulgo abreviaturae, iuris consultorum breves notae Cn]:
Przen: Skrócone postępowanie sądowe, gdy strona apelująca odwołuje się od razu do wyższej instancji z pominięciem niższych, pośrednich:
Zwrot: »abrewiaturą iść«: Bo iáko Komorniká woli każdy pozwáć ná Trybunał niż do Podkomorzégo, álbo od Podſtárośćiégo do Stároſty áppellowáć co bywáło piérwéy: ták nie chodząc od Annaſzá do Kaiphaſzá, woli káżdy ábbrewiáturą iśdź, nie áppeluiąc do wysſzégo práwá, ſámégo páná poćiągnąć. SarnStat 1276.

KK