[zaloguj się]

ABROGOWAĆ (17) vb impf i może pf

impf (16), impf a. pf ZapWar 1545 nr 2646.

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
inf abrogować
indicativus
praes
sg pl
1 abroguję abrogujemy
praet
pl
3 m pers abrogowali
impersonalis
praet abrogowåno
participia
part praes act abrogując

inf abrogować (4).praes 1 sg abroguję (1).1 pl abrogujemy (6).praet 3 pl m pers abrogowali (2).impers praet abrogowåno (1).part praes act abrogując (3).

stp, Cn, Linde brak.

praw. Kasować, uchylać; abrogare JanStat [abrogoodmieniam, obracam wniwecz Calep; odrzucam co, nie przyjmujęabrogo legem Cn] (17):

abrogować co (12): a na drugim seimie slachczie ziem Mazoweczkich volno bandzie albo na dalse czassi thą constituczią prziiacz albo abrogowacz i nie prziiącz. ZapWar 1545 nr 2646, 2646; GroicPorz gg2v; NiemObr 178 [2 r.]; SarnStat 56, 392, 605, 608, 1118, 1147, 1152. Cf abrogować czym; szeregi.

abrogować kogo (2): Ale IUSTITIONARIOS ábrogowano. SarnStat 836; Phil E3. Cf abrogować z czego.

abrogować z czego: Zebyś tedy cżego tákowego nie wyrządził/ s tego vrzędu ábroguię cie Phil E3.

abrogować czym (7): ZapWar1545 nr 2646; PaprUp Lv; vchwáłą Séymu tego Rękoiemſtwo to ábroguiemy. SarnStat 1152, 13, 164, 1118, 1147. Cf szeregi.

W charakterystycznych połączeniach: abrogować dań, dekret (2), jurgielt, klauzułę, konstytucją, pozew, prawo (4), rękojemstwo, statut, ustawę, wicesgerencje.

Szeregi: »derogować albo abrogować« (3): ze biſmi im derogowac abo abrogowac [...] ſami przes ſie czijm chcieli PaprUp Lv [idem] SarnStat 13, 164.

»kasować i abrogować«: pozwi ktore [...] Cassuiemi i abroguiemi ZapWar1545 nr 2646.

»kazić i abrogować«: Dekret [...] káźimy/ y ón ábroguiemy SarnStat 608.

»odrzucić i abrogować«: [Statutow prawnych trudność objaśnić mają] odrzućiwſzy y ábroguiąc wſzelkié zátrudnienia/ y klauzuły SarnStat 56.

»psować i abrogować« (2): dekretá pſowáli/ y ábrogowáli NiemObr 178; SarnStat 1118.

»(umarzać) abrogować i wniwecz obracać« (2): [Wicesgerencje] iuż mocą Séymu tego/ ná wieczné czáſy vmarzamy/ ábroguiemy/ y wniwecz obrácamy. SarnStat 1147, 392.

Synonimy: derogować, kasować, kazić, odrzucić, psować, umorzyć, »wniwecz obracać«.

Cf ABROGOWANY

TZ