[zaloguj się]

ABSENCYJA (1) sb f

Fleksja

N sg absencyjå.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Nieobecność [absentianiebytność Mącz 1c, Calep; nieprzytomność, niebytnośćabsentia Cn]: Iednák abſencia niektórych [deputatów] ſzkodźić téy ſpráwie nie ma SarnStat 415.

Synonim: niebytność.

TG