[zaloguj się]

ABSENTOWAĆ SIĘ (2) vb impf

Zawsze sie.

a nie kreskowane, prawdopodobnie jasne; e oraz o jasne.

Fleksja
praet
pl
3 m pers absentowali sie
conditionalis
pl
3 m pers by sie absentowali

praet 3 pl m pers absentowali sie (1).con 3 pl m pers by sie absentowali (1).

stp, Cn, Linde brak.

Nie stawić się na określone miejsce [absentoniebytnim uczynić Calep] (2): OKAZOWANIE Luſtratio [...] Kaźń którzyby ſie abſentowáli. SarnStat 431; A ieſliby ná czás zámierzony [żołnierz] ſie nie ſtáwił: arbitrio Regis ſubijciatur. Sta. 55. v3. A którzy ſie abſentowáli: Sta. 59. Pecuniam reſtituant. v.3. Sta. 55. SarnStat 437.

Cf ABSENTOWANIE

TG