[zaloguj się]

ABSENTOWANIE (1) sb n

Fleksja

N sg absentowanié.

stp, Cn, Linde brak.

Uchylanie się:
Wyrażenie: »absentowanie konwersacyj« = uchylanie się od rozmów, nieutrzymywanie stosunków towarzyskich: pokazuiąc ze nie ziego [Kuklinowskiego] przyczynydania ta niechęć albo raczey absentowanie Conversatiy vrosło ActReg 54.

Synonimy: niechęć, uchylanie się.

Cf ABSENTOWAĆ SIĘ

TG