[zaloguj się]

ABSOLWOWAĆ (1) vb imp

Fleksja

con 3 pl m pers by absolwowali.

stp, Cn, Linde brak.

Uniewinniać, odpuszczać grzechy; [rozgrzeszam kogo, grzechy odpuszczamabsolvo Cn]:
Szereg: »absolwować, rozgrzeszać«: iż ieſt potępion: choćiażby go y przy śmierći y po śmierći nie tylko kśiądz ktory/ ále y wſzyſcy Papieżowie ábſolwowali/ rozgrzeſzáli zá pieniądze CzechEp 78.

Synonimy: odpuszczać, rozgrzeszać, usprawiedliwiać.

Cf ABSOLWOWAN

TG