[zaloguj się]

ACHATES (4) sb m

achates (3), achat (1); achates BibRadz (2), BielKron; achat SkarŻyw.

Pisane dużą lierą, a nagłosowe prawdopodobnie jasne; drugie a kreskowane (2 r.), nie kreskowane (2 r.); e prawdopodobnie jasne.

Fleksja

N sg achates (4).

stp: agat, Cn notuje s.v. achatek, Linde XVIII w. s.v. agat.

Agat, kamien półszlachetny, jedna z odmian kwarcu; achates Cn; [achatesteż kamień albo perła droga Mącz 2c; achatesgagatek (!) Calep] (4): [święta szata kapłańska będzie ozdobiona] Drugi rząd będźie Kárbunkulus Száfir/ y Iáſpiſz. W trzeciem rzędźie Linkuryus/ Achates/ y Ametyſt. BibRadz Ex 28/19 [idem] 39/12; [przekład tegoż tekstu] BielKron 34; [tablica] w ktorey było dwánaśćie roznych farb/ y okraſy kámieni [...] Sżáfir/ Iáſpis/ Liguryk/ Achát/ Ametyſt/ Chryzolit/ Onichim/ y Beryl. SkarŻyw 491.

Cf AGATEK

TG