[zaloguj się]

ACZKOLEK (1) cn

stp, Cn, Linde brak.

Wprowadza wypowiedzenie okolicznikowe przyzwolenia:

Połączenie: »aczkolek ... a wszakoż«: To poſtanowyenye aczkolek thak iuſſ ieſt uchwalono, a wſſakoſſ yſſ thu poſlow Lytewſkich Pruſkich Zatorſkych y Oſſwieczinſkich niebelo [...] Poſtanowiono ieſt [...] aby the wſſitkie uchwaly. thak opyſane za wieſſone bely, do blyſkiego przyſſlego Seimu walnego koronnego. ConPiotr 34v.

Cf ACZKOLWIEK

KK