[zaloguj się]

FRYJERSTWO (8) sb n

-iy- (5), -yi- (3).

Teksty nie oznaczają é oraz ó; o jasne.

Fleksja
sg pl
N fryjerstwo
G fryjerstwa
A fryjerstwa
I fryjerstw(e)m

sg N fryjerstwo (2).G fryjerstwa (3).I fryjerstw(e)m (2).pl A fryjerstwa (2).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Rozpusta, cudzołóstwo, nierząd (8):

W połączeniach szeregowych (6): Przykryctwo, [o]kazowanie, Fryjerstwo i niecne miłowanie, Żniwa c[ud]zego nasienia, Dzieci nie swego rodzenia. BierRozm 3; ſtrawyć dźień naſnaczony ſwiętym rzeczam na ſſatanſkich poſlugach á vcżinkach Yako ieſt proznowanie/ obzarſtwo [...] friyerſtwo/ bluſnierſtwo SeklKat G3; żeby ſie nicżego dobrego nye vcżyli/ yedno proznowánya/ zuchwálſtwá/ lotroſtwá/ friyerſtwá/ á roſpuſty GliczKsiąż G6v, L8v; złym żywotem/ hániebnym żyćim/ łákomſtwem/ fryierſtwem/ świętokupſtwem/ ſtan Kápłáńſki kácerzowie woiuią OrzRozm H2v; KOmodus Ceſarz/ ácżkolwiek był v dobrego oyczá Márkuſá wychowan y vcżon [...] vdał ſie ná wſzytki niecnoty/ pijańſtwá/ fryierſtwá/ okrucieńſtwá etc. BielKron 150.

Szeregi: »kurestwo albo fryjerstwo« (1): Mowi ták [św. Paweł]/ dla kureſtwá álbo friyerſtwá nyechayby káżdy ſwą [żonę] myał. GliczKsiąż P2.

»fryjerstwo i nierządność« (1): Ale zás też rádzi y roſkázuye [św. Paweł]/ áby dla friyerſtwá y nyerządnosći káżdy ſwą właſną żonę myał. GliczKsiąż Pv.

Synonimy cf FRYJ.

Cf FRYJ

TG